Geodezja

Geodezji prawnej:

  • podziały, scalenia, rozgraniczeni granic nieruchomości
  • opracowanie wykazu zmian /równoważnika/
  • ustalenie przebiegu granic, wznowienie punktów granicznych
  • mapy do celów prawnych / np.: pod służebność drogową /

Geodezji inżynieryjnej:

  • mapy do celów projektowych
  • tyczenie budynków, przyłączy i sieci
  • inwentaryzacje budynków, przyłączy i sieci
  • pomiary wysokości i powierzchni

Galeria zdjęć z pomiarów terenowych geoKA: