pomiar sytuacyjno-wyskościowy

pomiar – sytuacyjno-wysokościow

geoKA – pomiar sytuacyjno-wysokościowy

geoKA: pomiar sytuacyjno-wysokościowy – mapa do celów projektowych