Portfolio

Wykonaliśmy zlecenia geodezyjne, które przedstawiamy państwu na stronie Portfolio :

2019

 • obsługa budowy mieszkań z zabudowie szeregowej   – miasto Wieliczka-M, osiedle Asnyka

Miejsce: powiat wielicki, miasto Wieliczka, ulica Asnyka

Cel: wykonanie Mapy Do Celów Projektowych, tyczenie osi, inwentaryzacja budynków

Utrudnienie: praca masz podczas wykonywania pomiaru

2018

 • podział nieruchomości   – miasto Wieliczka-M, ulica Mała

Miejsce: powiat wielicki, miasto Wieliczka, ulica Mała

Cel: „do dzielenie” nieruchomości do działki drogowej

Utrudnienie: podział odbywał się na prywatywnych nieruchomościach a zleceniodawcą była Gmina Wieliczka

2017

 • tyczenie granic  – wyznaczenie punktów granicznych  – miasto Wieliczka-M, obręb 1

Miejsce: powiat wielicki, miasto Wieliczka, ulica Gwarków

Cel: tyczenie punktów granicznych pod ogrodzenie

Utrudnienie:  błędne położenie ogrodzeń

2016

 • podział nieruchomości (działki)  – gm. Biskupice, obręb Sułów

Miejsce: powiat wielicki, gmina Biskupice, wieś Sułów

Cel: regulacja dojazdu do działki sąsiedniej

Utrudnienie:  brak

 • tyczenie obiektu budowlanego – wjazdu z drogi publicznej  – gm. Wieliczka, obręb Siercza

Miejsce: powiat wielicki, gmina Wieliczka, wieś Siercza

Cel: tyczenie usytuowania wjazdu utwardzonego z drogi publicznej na prywatną nieruchomość

Utrudnienie:  błędne położenie ogrodzenia trwałego

 • mapa do celów prawnych – służebność przejazdu – m. Kraków, jednostka ewidencyjna Nowa Huta

Miejsce: powiat: krakowski, gmina: miasto Kraków, dzielnica XV Mistrzejowice, ulica Srebrnych Orłów

Cel: wykonanie mapy służebności drogi koniecznej do sądu

Utrudnienie:  brak zgody na przejazd po terenie spółdzielni

 • tyczenie budynku – domu jednorodzinnego  – gm. Wieliczka, obręb Kokotów

Miejsce: powiat wielicki, gmina Wieliczka, wieś Kokotów

Cel: tyczenie domu jednorodzinnego pod budowę oraz założenie reperów wysokościowych na działce

Utrudnienie:  jezdnia utwardzona na nieruchomości

 • mapa do celów projektowych pod budowę budynku  – m. Wieliczka, osiedle Lekarka

Miejsce: powiat wielicki, gmina Wieliczka, miasto Wieliczka, osiedle Lekarka, ulica Korpala

Cel: wykonania pomiaru sytuacyjno-wysokościowego do zaprojektowania budynku

Utrudnienie:  jezdnia utwardzona na nieruchomości

 • mapa do celów projektowych pod budowę  – gmina Liszki, obręb Kryspinów

Miejsce: powiat krakowski, gmina Liszki, wieś Kryspinów

Cel: wykonania pomiaru sytuacyjno-wysokościowego do projektowania

Utrudnienie:  nieruchomość zarośnięta wysoką trawą

 • rozgraniczenie nieruchomości – gmina Jordanów, obręb Toporzysko

Miejsce: powiat suski, gmina Jordanów, wieś Toporzysko

Cel: rozgraniczenie nieruchomości – doprowadzenie do ugody między sąsiadami

Utrudnienie:  wieloletnie spór między sąsiadami

 • wyznaczenie granic nieruchomości ( podział działki) dla nowego właściciela – m. Wieliczka, osiedle Lekarka

Miejsce: powiat wielicki, gmina Wieliczka, miasto Wieliczka, osiedle Lekarka, ulica Korpala

Cel: pokazanie granice dla kupca nieruchomości

Utrudnienie:  jezdnia utwardzona na nieruchomości

 • podział nieruchomości ( podział działki) dla prywatnego inwestora – m. Wieliczka, ul. Kilińskiego

Miejsce: powiat wielicki, gmina Wieliczka, ulica Kilińskiego

Cel: regulacja stanu prawnego – do dzielenie, do sąsiedniej działki

Utrudnienie:  teren zabudowany wieloma budynkami

2015

 • Mapa Do Celów Projektowych – pod projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej – Ledenica Górna

Miejsce: powiat wielicki, gmina Wieliczka, obręb/wieś Lednica Górna

Cel: możliwość przyłączenie do gminnej kanalizacji

Utrudnienie:  trudność otwarcia kanału kanalizacji gminnej

 • podział nieruchomości ( podział działki) dla prywatnego inwestora – wieś Zabawa, gm. Wieliczka

Miejsce: powiat wielicki, gmina Wieliczka, obręb ( wieś ) Zabawa

Cel: regulacja stanu prawnego – przekazanie części dzieciom

Utrudnienie:  brak dojazdu – cześć dojazdu po istniejącej służebności drogi koniecznej, dla części służebność drogi koniecznej została ustalona

 • ciąg dalszy obsługi budowy domu – Wieliczka

Miejsce: powiat wielicki, miasto Wieliczka, ulica Pasternik

Cel: budowa domu mieszkalnego

Utrudnienie:  istniejący w dokumentacji a nie istniejący w terenie przewód średnio-ciśnionego gazu.

 • podział dla prywatnego inwestora w Wieliczce

Miejsce: powiat wielicki, miasto Wieliczka, okolice ulicy Klonowej

Cel: regulacja stanu prawnego – podział spadku

Utrudnienie:  długa ale wąska działka, istniejący budynek mieszkalny na działce


2014

 • wyznaczenie granic i wznowie granic dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Proszowicach

Miejsce: powiat proszowicki; gmina: Proszowice; miasto Proszowice.

Cel: wyznaczenie punktów granicznych.

Utrudnienie:  ponad 30 sąsiadów; w tym właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości prywatnych i   spółdzielni mieszkaniowej

 • mapa do celów projektowych (dawniej mapa sytuacyjno-wysokościowa) pod szalet miejski , ulica Ferdynanda Focha w Krakowie

Miejsce: powiat; krakowski; gmina m. Krakowa; miasto Kraków; ulica F. Focha.

Cel: mapa do celów projektowych pod szalet miejski

Utrudnienie: duży ruch uliczny oraz ruch pieszych

 • mapa do celów projektowych (dawniej mapa sytuacyjno-wysokościowa) pod szalet miejski , ulica Bugaj w Krakowie

Miejsce: powiat; krakowski; gmina m. Krakowa; miasto Kraków; ulica Bugaj.

Cel: mapa do celów projektowych pod budynek  mieszkalny

Utrudnienie:  –

 • mapa do celów projektowych (dawniej mapa sytuacyjno-wysokościowa) pod szalet miejski , ulica Grzegórzecka w Krakowie

Miejsce: powiat; krakowski; gmina m. Krakowa; miasto Kraków; ulica Grzegórzecka.

Cel: mapa do celów projektowych pod szalet miejski

Utrudnienie: duży ruch uliczny oraz ruch pieszych

2011

 • ustalenie przebiegu granic

Miejsce: powiat krakowski; gmina: Liszki, obręb Kryspinów

Cel: ustalenie punktów załamania granic dla części nieruchomości

Utrudnienie:  część granic sporna

 • podział nieruchomości do zniesienia wspólności ustawowej małżeńskiej

Miejsce: powiat Kraków; gmina: Kraków; miasto Kraków, jednostka ewidencyjna: Podgórze

Cel: podział nieruchomości na dwie części

Utrudnienie:  część budynku posadowiona na działce sąsiada

 • mapa do celów projektowych dla prywatnego zleceniodawcy

Miejsce: powiat wielicki; gmina: Wieliczka; miasto Wieliczka

Cel: mapa do celów projektowych pod budowę domu jednorodzinnego

Utrudnienie:  przebieg nieczynnego rurociąg gazowego średniego ciśnienia